Wat vergoed uw verzekering?

Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen. Dit is afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent. Er zijn natuurlijk ook nog aanvullende verzekeringen mogelijk. Breng bij uw bezoek in ieder geval uw zorgpas en identificatie mee.

Bij een nieuwe prothese:

In het algemeen geldt voor de basisverzekering standaard vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener van 75% en aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht. Afhankelijk van een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk terug te krijgen via de zorgverzekeraar. Een nieuwe prothese kost ongeveer 1100,00 euro.

Bij een nieuwe partiele-of frameprothese:

De verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling, wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt naar de verzekeraar. Deze vergoedt afhankelijk van het pakket wat afgesloten is rechtstreeks aan de verzekerde.

Bij een nieuwe implantaatprothese:

Standaard een vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener met een wettelijke bijdrage van 250 euro die u afhankelijk van het pakket gedeeltelijk of in zijn geheel terug krijgt van u zorgverzekeraar.

Bij een reparatie:

Volledige prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Partiele - frameprothese wordt alleen vergoed vanuit een tandartsverzekering. Implantaat prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Bij een rebasing:

Volledige prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Partiele -frameprothese wordt alleen vergoed vanuit een tandartsverzekering. Implantaatprothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering.